รถตู้สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต

รถตู้สุราษฎร์ธานีไปภูเก็ต บริษัทพันธ์ุทิพย์

สวัสดีนักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถตู้.com จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถตู้ คือ สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต   ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน และจังหวัดภูเก็ตยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงทำให้มีนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก

บริษัทรถตู้ที่ให้บริการในเส้นทางนี้ และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเรา คือ บริษัท พันทิพย์ ทราเวล (1970)

เส้นทาง  สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

จองตั๋วรถตู้ สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต ออนไลน์

Powered by 12Go system

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางเส้นทาง   สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต  ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง