รถตู้ ลำปาง – เชียงใหม่

รถตู้ Blue 9 ลำปาง - ดอยติ - เชียงใหม่

บริการจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้า “ Blue 9 เส้นทาง ลำปาง – ดอยติ – เชียงใหม่ ” ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มมีรถตู้ให้บริการเที่ยวแรกเวลา 6.45 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18.55 น.

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง – สถานีขนส่งลำปาง

ปลายทาง – สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ อาเขต 2

ระยะเวลาเดินทาง – 1 ชั่วโมง 30 นาที

จองตั๋วรถตู้ ลำปาง – เชียงใหม่ ออนไลน์

Powered by 12Go system

ดังนั้น ท่านที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าว สามารถจองตั๋วรถตู้ Blue 9 ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง