รถตู้หาดใหญ่ – เกาะสมุย

รถตู้หาดใหญ่ - สมุย

บริการจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้า เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย  เป็นการเดินทางโดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7ชั่วโมง ปัจจุบันมีบริษัทที่เปิดให้บริการจองตั๋วผ่านระบบของเรา คือ “พันทิพย์ 1970”

ผู้ให้บริการเส้นทางประเภทตั๋ว
พันทิพย์ 1970 สถานีขนส่งหาดใหญ่ – หน้าทอนเกาะสมุยรถตู้ + เรือเฟอร์รี่
ที่มาภาพ : 12go
ที่มาภาพ : 12go

ระยะเวลาเดินทาง

หาดใหญ่ ไป เกาะสมุย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

จองตั๋วรถตู้ หาดใหญ่ – เกาะสมุย ออนไลน์

Powered by 12Go system

เกาะสมุย ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก นิยมเดินทางไปเที่ยวเกาะสมุย ปัจจุบันรถตู้ประจำทางจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ มีเที่ยวรถให้บริการผู้โดยสารเดินทางสู่เกาะสมุยทุกวัน

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถตู้ จากหาดใหญ่ ไป เกาะสมุย ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง