รถมินิบัส หมอชิต – ตราด

รถตู้หมอชิต - ตราด -จันทบุรี

บริการจองตั๋วรถมินิบัสล่วงหน้า เส้นทาง หมอชิต – ตราด ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ให้บริการที่สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ คือ ที ที ที (ทริปเปิล ที) ผู้ให้บริการเดินรถมินิบัสที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง

ข้อมูลการเดินทาง

กรุงเทพ : ขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) นิยมเรียกว่า “คิวรถตู้หมอชิต 2”

ท่านที่จองตั๋วออนไลน์ ติดต่อรับตั๋วก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที ที่ อาคาร C ช่อง C4

ตราด : ลงรถได้ที่ สถานีขนส่งตราด

เส้นทาง หมอชิต – ตราด ใช้เวลานั่งรถประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

จองตั๋วรถมินิบัส หมอชิต – ตราด ออนไลน์

Powered by 12Go system

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไป จ.ตราด โดยขึ้นรถที่ คิวรถตู้หมอชิต 2 ท่านสามารถจองตั๋วรถมินิบัส ” ที ที ที (ทริปเปิล ที)” ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง